کارگاه "مدل ارزیابی بلوغ مدیریت داده"

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کارگاه "مدل ارزیابی بلوغ مدیریت داده" با حضور نمایندگان گروه صنعتی گلرنگ، گلرنگ سیستم و سایر شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ، با هدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت داده گروه توسط واحد داده پژوهی شرکت گلرنگ سیستم  و مدرسین شرکت فابک در تاریخ 98/04/26 در سالن کنفرانس طبقه اول برج گلرنگ برگزار گردید.


لجستیک بازارگاه ایرانیان

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۰۹

"لجستیک بازارگاه ایرانیان" کنسرسیومی متشکل از بزرگترین شرکت های حمل و نقل در کشور می باشد؛ که اولین محصول خود را تحت نام "سامانه هوشمند حمل و نقل پاتوقی" ارائه داده است.


حضور گلرنگ سیستم به عنوان حامی الماسی در چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۰۹

شرکت گلرنگ سیستم به عنوان حامی الماسی در چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف حضور یافت.