لجستیک بازارگاه ایرانیان

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۰۹

"لجستیک بازارگاه ایرانیان" کنسرسیومی متشکل از بزرگترین شرکت های حمل و نقل در کشور می باشد؛ که اولین محصول خود را تحت نام "سامانه هوشمند حمل و نقل پاتوقی" ارائه داده است.


حضور گلرنگ سیستم به عنوان حامی الماسی در چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۰۹

شرکت گلرنگ سیستم به عنوان حامی الماسی در چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف حضور یافت.