آدرس


دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱۵

تلفن :

021-42661000

ساعات کار شرکت :

روزهای عادی 08:00 - 16:15

پنجشنبه ها 08:00 - 11:45

ارسال پیام


ارتباط با مدیران


سمت نام و نام خانوادگی تلفن تماس آدرس ایمیل
مدیرعامل گلرنگ سیستم دکتر حسن عباسی 021-42661333
معاونت تکنولوژی علی ذبیح کاشانی 021-42661301
مدیریت منابع انسانی منا شریفی 021-42661222
مدیریت پشتیبانی، بهبود و استقرار سیستم ها محمداسماعیل معدن پور 021-42661222
مدیریت سیستم ها و فرآیندها محمود انصاری 021-42661201
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد امینیان 021-42661201
مدیریت ERP فواد جاودان 021-42661301
مدیریت داده پژوهی علی رضوانی 021-42661222
مدیریت توسعه محصول علی محمد طاهری 021-42661222
مدیریت مالی و محصول احمد آژنگ 021-42661301
مدیریت IT هایپر فامیلی سامین فرنیا 021-42661222
ریاست توسعه و نگهداری پرتال سیدمجتبی سیدحسینی 021-42661201
ریاست کنترل و مدیریت پروژه ها سیدعلیرضا خوانساریان 021-42661201