باز مهندسی افق کوروش با پیاده‌سازی Microsoft Dynamics

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۰۹

باز مهندسی افق کوروش با پیاده‌سازی Microsoft Dynamics


اولین رویداد از سری رویدادهای علم داده دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۵/۰۹

اولین رویداد از سری رویدادهای علم داده دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران در تاریخ 21 تیر 97 برگزار شد و واحد داده پژوهی گلرنگ سیستم حامی این رویداد بود.