گلگشت- بهار 98

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۹/۱۲

جنگل های سواد کوه- اردیبهشت 98


جشن تولد همکاران متولد بهار

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۷/۱۵

جشن تولد همکاران متولد بهار


طرح ملی «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا»

golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۰۷/۱۵

همکاران گلرنگ سیستم روز دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ با همکاری مرکز بهداشت شمال (زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی) در راستای طرح ملی «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا» مورد معاینه فشار خون قرار گرفتند.