شاتل نو‌آوری

شاتل نوآوری

چشم‌انداز شاتل نوآوری تبدیل شدن به الگوی موفق نوآوری در اکوسیستم کسب‌وکاری گروه صنعتی گلرنگ است.

golrangsystem-date-icon۱۴۰۱/۰۶/۲۷