مراسم تقدیر از جناب آقای ناصری

golrangsystem-socials-print
اخبار عمومی#
golrangsystem-date-icon۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مراسم تقدیر از جناب آقای ناصری

ناگزیر به خداحافظی با یکی از اعضاء فعال، موثر و با اخلاق در خانواده گلرنگ سیستم شدیم. به اعتقاد ما مهمترین دارایی هر سازمانی، سرمایه های انسانی آن سازمان است.ازین رو افسوس می خوریم که همکاران بسیار خوب ما، به دلیل برنامه هایی که برای زندگی خود دارند از ما جدا می شوند.

از رفتن دوست عزیزمان جناب آقای مهران ناصری غمگین هستیم، اما تلاش های ارزشمند، کاری های تأثیرگذار و پروژه های شاخص ایشان همیشه در گلرنگ سیستم به یادگار خواهد ماند.

در مراسمی کوچک اما صمیمی جمع شدیم تا به احترام ایشان و زحماتی که در طول مدت هفت  سال حضور ارزشمندشان برای رشد و ارتقاء خانواده گلرنگ سیستم کشیده اند ،ایستاده دست زده و با آرزوهای خوب ایشان را بدرقه کنیم. 

برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در مرحله ی جدید از زندگی شان خواستاریم.


در شبکه های اجتماعی