مشتریان


توسعه تجارت و فناوری تارا

شرکت توسعه تجارت و فناوری «تارا» با پشتوانه‌ی ۵۰ سال فعالیت و تجربه‌ی اقتصادی و توسعه کسب و کاری گروه صنعتی گلرنگ در سال ۱۳۹۷، شگل گرفته است.«تارا» یک راهکار دیجیتال برای بهبود تجربه مردم از خدمات مالی است که سعی می‌کند همه‌جانبه به دغدغه‌ها و نیازهای انسان امروز بیاندیشد و در این مسیر تا به کنون خدماتی مثل کیف الکترونیکی پول با قابلیت حداقل ۳٪ برگشت‌نقدی، بن‌های رفاهی، اعتبار سازمانی و اعتبارخُرد فردی را فراهم کرده است

tara360.ir