حوزه فروش و پخش


فروش و پخش

سیستم فروش و پخش کلیه ی موارد مربوط به فروش، پخش مویرگی و وصول را در بر دارند. کالا و مشتری در سیستم مستر دیتا تعریف و به شرکت ها انتقال داده می شود. این سیستم امکان تعریف انواع دریافتی های مختلف، حساب ها، بانک ها، تخفیفات، قیمت گذاری کالاها، عوارض، گروه بندی مشتریان و ... را فراهم می کند.

زیر سیستم اطلاعات پایه فروش :

بخش های اصلی زیر سیستم اطلاعات پایه فروش عبارتند از :
1.تعاریف 

•اطلاعات مشتریان 
•گروه بندی مشتریان
•پارامترهای قیمتی و تخفیفی
•سیاست های پرداخت
•اطلاعات رانندگان
•اطلاعات فروشندگان
•اطلاعات وصولگران
•اطلاعات بانک ها
•اطلاعات حساب ها  و ...

2.گزارشات اطلاعات پایه

•کالاها
•مشتریان
•فروش
•وصول
•مرجوعی
•صورت وضعیت
•دارایی
•پخش و ...

لازم به ذکر است تعریف کالا و مشتری در سیستم مستر دیتا انجام  و به سیستم فروش انتقال داده می شود.

زیر سیستم فروش و پخش :
بخش های اصلی زیر سیستم فروش و پخش عبارتند از :
1.عملیات فروش 

•حواله فروش
•چاپ اسناد
•صدور سند مرجوعی و اختصاص به فاکتور مشتریان و ...

2.عملیات دریافت فروش 

•دریافت 
•عملیات چک
•تحویل
•پرداخت و ... .

3.عملیات حسابداری ( صدور سند حسابداری )
4.عملیات PDA  

•تعریف برنامه کاری ویزیتورها
•درخواست های دریافت شده و ... .

5.گزارشات

 

سهمیه بندی فروش محصولات برای شرکت های پخش و شعب (OR)

 

صادرات

سیستم صادرات همانند سیستم فروش می باشد با این تفاوت که مرتبط با فروش خارجی می باشد.

سيستم صادرات شامل سه قسمت اصلي می باشد :

اطلاعات پایه

 • اطلاعات گمرکها
 • اطلاعات مرزهای خروجی
 • نرخ روز ارز
 • اعتبار مشتریان

عملیات

 • Price list
 • Performa Invoice
 • Commercial Invoice
 • دریافت از مشتریان
 • ارسال اسناد مالی

گزارشات

 

گزارشات آماری / تحلیلی

 • BI فروش و پخش - گزارشات تلفیقی و تجمیعی

داشبورد مدیریتی فروش به منظور رؤیت گزارشهای مرتبط با فروش، نظیر اطلاعات مبالغ فروش، پوشش مشتریان، اطلاعات مرتبط به فاکتورها، اطلاعات برگشت از فروش، هدف گذاری ها، روند قیمت و...

به علاوه امکان نمایش اطلاعات فروش تمامی شرکت ها (پخش،تولیدی،بازرگانی) به صورت ماهانه نیز در این داشبورد فراهم می باشد

 • BI فروشگاهی (فروشگاه های زنجیره ای)

داشبورد مدیریتی به منظور رؤیت گزارشهای مرتبط با فروشگاه های زنجیره ای، نظیر میزان فروش فروشگاه های مختلف، مقدار موجودی خریداری شده در فروشگاه ها، میزان موجودی انبارها و فروشگاه ها، وضعیت سود و زیان فروشگاه ها، تعداد مشتری متمایز و ...