حوزه تامین


اموال و دارایی های ثابت

از آنجا که امکان نگهداری اطلاعات اموال در هر سازمان نسبت به وسعت و فعالیت آن دشوار است، در زمان اموال گردانی مغایرت های بی شماری به چشم می خورد و لذا به کارگیری سیستم حسابداری اموال اهمیت پیدا می کند. این سیستم شامل ثبت و ضبط شناسنامه اموال، نام مالک اموال، انتقال اموال، هزینه استهلاک و محل نگهداری می باشد که در قالب اسناد مالی به سیستم جامع مالی منتقل می شوند.

 

تدارکات (خرید داخلی و خارجی) – سفارشات و خرید خارجی

سيستم تداركات (خرید داخلی و خارجی) امکان ثبت اطلاعات روزمره تداركات همچون مدیریت انواع درخواستها (درخواست خرید، درخواست از انبار، ...)، سفارشات، فاكتورها، قراردادها و درخواست های چك را فراهم می نماید. به علاوه اين سيستم با سيستم هاي اموال و خزانه داري، پرداخت، انبار، برنامه ريزي مواد و كنترل توليد نیز در ارتباط مي باشد.

 

سیستم سفارشات و خرید خارجی که بر اساس طراحی فرآیند گرا طراحی شده است، امکان FormFlow و Workflow  را برای مدیر سیستم فراهم می نماید.

 

لیست قابلیت ها و امکانات:

 • ثبت درخواست در واحد های مختلف
 • تجمیع سبد سفارش
 • بررسی و نیاز سنجی تا تایید اجرا
 • سپس اجرای مذاکرات و مناقصات در همان راستا
 • ایجاد پروفرما و عملیات ثبت در سامانه های گمرک
 • پیگیری عملیات گمرک – و مالی و اعتباری سفارش
 • پیگیری موضوعات بیمه ای سفارش
 • پیگیری عملیات های حمل و انتقال به گمرک
 • پیگیری عملیات ترخیص از کمرگ و حمل به انبارهای مجموعه

 

انبار / انبار محصول

سيستم انبار با هدف ثبت و نگهداري اطلاعات و عمليات انجام شده در انبارها و با نگرش وجود يك مركزيت (دفتر يا انبار مركزي) و تعدادي انبار به صورت اقماري طراحي و پياده سازي شده است. اطلاعات و عمليات در اين سيستم (با توجه به ماهيت موضوع) به طور كلي به دو دسته عملیات مقداري و ريالي تقسيم مي شود.

منظور از عملیات مقداري، ثبت و انجام اطلاعات و عمليات مربوط به اسناد انبار از قبيل موجودي اول دوره، اطلاعيه ورود، رسيد، حواله، گردش هاي انباري و ... در محل انبارها مي باشد و منظور از عملیات ريالي، اطلاعات و عمليات مربوط به واحد حسابداري صنعتي (حسابداري انبار) مانند ريالي كردن رسيدها و حواله ها مي باشد كه در مركز (دفتر يا انبار مركزي) و با توجه به اطلاعات عملیات مقداري و مرتبط با اسناد در سيستم تداركات ثبت و انجام مي گردد.

سيستم انبار شامل سه قسمت اصلي ذیل می باشد و بخش هاي تكميلي آن شامل عمليات انبار گرداني و گزارشات انبارگرداني می باشد.

 

 • اطلاعات پايه
  • تعریف نوع کالا
  • تعریف گروه کالا
  • تعریف کالا
  • تعریف طرف حساب
 • عمليات مقداري و ريالي
  • ثبت رسید و حواله
  • ثبت درخواستهای پخش از تولید (فرایند OR)
  • دریافت ریال از تدارکات
  • قیمت گذاری اسناد
  • ارسال سند به مالی
 •  گزارشات مقداري و ريالي

 

​سیستم انبار محصول، کالا را با اخذ مجوزهای OR از سیستم های حوزه تولید به صورت سیستمی یا رسید دستی تعریف نموده و پس از انجام فروش در هر یک از روش های فروش مویرگی، ویزیت دستی یا فروش توسط PDA با در نظر داشتن موجودی کالا، از طریق سرویس های پخش به مقصد مشتری حواله می گردد و نهایاتا فاکتور مشتری با اخذ دریافتی (نقد / غیر نقد) نهایی می شود.

بخش های اصلی سیستم انبار محصول عبارتند از :
1.عملیات انبار

 • موجودی اول دوره
 • رسیدها
 • حواله ها و ... .


2.عملیات فروش

 • حواله پخش
 • برگشت از پخش
 • مرجوعی و ... .


3.عملیات پخش

 • سرویس پخش
 • چاپ اسناد فروش
 • گزارشات مربوط به عملیات پخش و ... .


4.گزارشات

 • گزارش کاردکس
 • گزارش موجودی روزانه انبار
 • گزارش مرور تفصیلی و ... .


5.گزارشات ریالی

 • گزارش کاردکس ریالی
 • گزارش مرور تفصیلی ریالی
 • گزارش ریالی موجودی روزانه انبار و ... .

 

6.انبار گردانی

 

گزارشات آماری / تحلیلی

 • BI انبار – ورودی و خروجی – موجودی

داشبورد مدیریتی گزارشات ورود و خروج و موجودی انبارهای شرکت های پخش به منظور کاهش زمان گزارشگیری و محاسبات داینامیک

داشبورد مدیریتی در حوزه خرید و موجودی به منظور کاهش زمان گزارشگیری ، گزارشگیری وضعیت خرید و موجودی و محاسبات داینامیک

 

 • BI حمل و نقل

داشبورد مدیریتی به منظور رؤیت گزارش های مرتبط با شاخص های شرکت های ترابری و حمل و نقل نظیر تعداد بارنامه، تعداد درخواستهای حمل، مبالغ بارنامه، تعداد فرستنده متمایز، متوسط قیمت کرایه، متوسط قیمت پایانه، مبالغ کرایه، متوسط مبالغ کمیسیون، متوسط درصد ارزش افزوده، مبلغ ریالی بیمه مسئولیت مدنی، ارزش ریالی بارنامه، مجموع پیمایش، متوسط پیمایش بارنامه، مجموع تناژ، متوسط تناژ بارنامه، مجموع تن کیلومتر، متوسط تن کیلومتر بارنامه و با قابلیت گزارش گیری به تفکیک های مختلف مورد نیاز مدیران.