حوزه زنجیره تأمین

حوزه زنجیره تأمین

اموال و دارایی‌های ثابت

از آنجا که امکان نگهداری اطلاعات اموال در هر سازمان نسبت به وسعت و فعالیت آن دشوار است، در زمان اموال گردانی مغایرت‌های بی‌شماری به چشم می‌خورد و لذا به کارگیری سیستم حسابداری اموال اهمیت پیدا می‌کند. این سیستم شامل ثبت و ضبط شناسنامه اموال، نام مالک اموال، انتقال اموال، هزینه استهلاک و محل نگهداری می‌باشد که در قالب اسناد مالی به سیستم جامع مالی منتقل می‌شوند.

تدارکات (خرید داخلی و خارجی)، سفارشات و خرید خارجی:

سيستم تداركات (خرید داخلی و خارجی) امکان ثبت اطلاعات روزمره تداركات همچون مدیریت انواع درخواست‌ها (درخواست خرید، درخواست از انبار، ...)، سفارشات، فاكتورها، قراردادها و درخواست‌های چك را فراهم می‌کند. به علاوه اين سيستم با سيستم‌های اموال و خزانه داری، پرداخت، انبار، برنامه‌ريزی مواد و كنترل توليد نیز در ارتباط است.

سیستم سفارشات و خرید خارجی که بر اساس طراحی فرآیندگرا طراحی شده است، امکان FormFlow و Workflow  را برای مدیر سیستم فراهم می‌کند.

لیست قابلیت‌ها و امکانات:

 • ثبت درخواست در واحدهای مختلف
 • تجمیع سبد سفارش
 • بررسی و نیاز سنجی تا تایید اجرا
 • سپس اجرای مذاکرات و مناقصات در همان راستا
 • ایجاد پروفرما و عملیات ثبت در سامانه‌های گمرک
 • پیگیری عملیات گمرک، مالی و اعتباری سفارش
 • پیگیری موضوعات بیمه‌ای سفارش
 • پیگیری عملیات‌های حمل و انتقال به گمرک
 • پیگیری عملیات ترخیص از کمرگ و حمل به انبارهای مجموعه

انبار، انبار محصول:

سيستم انبار با هدف ثبت و نگهداری اطلاعات و عمليات انجام شده در انبارها و با نگرش وجود يك مركزيت (دفتر يا انبار مركزی) و تعدادی انبار به صورت اقماری طراحی و پياده‌سازی شده است. اطلاعات و عمليات در اين سيستم (با توجه به ماهيت موضوع) به طور كلی به دو دسته عملیات مقداری و ريالی تقسيم می‌شود.

منظور از عملیات مقداری، ثبت و انجام اطلاعات و عمليات مربوط به اسناد انبار از قبيل موجودی اول دوره، اطلاعيه ورود، رسيد، حواله، گردش‌های انباری و ... در محل انبارها است و منظور از عملیات ريالی، اطلاعات و عمليات مربوط به واحد حسابداری صنعتی (حسابداری انبار) مانند ريالی كردن رسيدها و حواله ها است كه در مركز (دفتر يا انبار مركزی) و با توجه به اطلاعات عملیات مقداری و مرتبط با اسناد در سيستم تداركات ثبت و انجام می‌شود.

سيستم انبار شامل سه قسمت اصلي ذیل می باشد و بخش هاي تكميلي آن شامل عمليات انبار گرداني و گزارشات انبارگرداني می باشد.

 

 • اطلاعات پايه
  • تعریف نوع کالا
  • تعریف گروه کالا
  • تعریف کالا
  • تعریف طرف حساب
 • عمليات مقداري و ريالي
  • ثبت رسید و حواله
  • ثبت درخواستهای پخش از تولید (فرایند OR)
  • دریافت ریال از تدارکات
  • قیمت گذاری اسناد
  • ارسال سند به مالی
 •  گزارشات مقداري و ريالي

 

​سیستم انبار محصول، کالا را با اخذ مجوزهای OR از سیستم های حوزه تولید به صورت سیستمی یا رسید دستی تعریف نموده و پس از انجام فروش در هر یک از روش های فروش مویرگی، ویزیت دستی یا فروش توسط PDA با در نظر داشتن موجودی کالا، از طریق سرویس های پخش به مقصد مشتری حواله می گردد و نهایاتا فاکتور مشتری با اخذ دریافتی (نقد / غیر نقد) نهایی می شود.

بخش های اصلی سیستم انبار محصول عبارتند از :
1.عملیات انبار

 • موجودی اول دوره
 • رسیدها
 • حواله ها و ... .


2.عملیات فروش

 • حواله پخش
 • برگشت از پخش
 • مرجوعی و ... .


3.عملیات پخش

 • سرویس پخش
 • چاپ اسناد فروش
 • گزارشات مربوط به عملیات پخش و ... .


4.گزارشات

 • گزارش کاردکس
 • گزارش موجودی روزانه انبار
 • گزارش مرور تفصیلی و ... .


5.گزارشات ریالی

 • گزارش کاردکس ریالی
 • گزارش مرور تفصیلی ریالی
 • گزارش ریالی موجودی روزانه انبار و ... .

 

6.انبار گردانی

 

گزارشات آماری / تحلیلی

 • BI انبار – ورودی و خروجی – موجودی

داشبورد مدیریتی گزارشات ورود و خروج و موجودی انبارهای شرکت های پخش به منظور کاهش زمان گزارشگیری و محاسبات داینامیک

داشبورد مدیریتی در حوزه خرید و موجودی به منظور کاهش زمان گزارشگیری ، گزارشگیری وضعیت خرید و موجودی و محاسبات داینامیک

 

 • BI حمل و نقل

داشبورد مدیریتی به منظور رؤیت گزارش های مرتبط با شاخص های شرکت های ترابری و حمل و نقل نظیر تعداد بارنامه، تعداد درخواستهای حمل، مبالغ بارنامه، تعداد فرستنده متمایز، متوسط قیمت کرایه، متوسط قیمت پایانه، مبالغ کرایه، متوسط مبالغ کمیسیون، متوسط درصد ارزش افزوده، مبلغ ریالی بیمه مسئولیت مدنی، ارزش ریالی بارنامه، مجموع پیمایش، متوسط پیمایش بارنامه، مجموع تناژ، متوسط تناژ بارنامه، مجموع تن کیلومتر، متوسط تن کیلومتر بارنامه و با قابلیت گزارش گیری به تفکیک های مختلف مورد نیاز مدیران.