حوزه مالی

جامع مالی

کلیه سیستم های موجود مالی در سیستم جامع مالی یکپارچه می شوند و در صورت تناقض، اطلاعات سیستم های دیگر با این سیستم اصلاح می گردد.

حسابداری / خزانه داری

سیستم حسابداری / خزانه داری کلیه تراکنش های بانکی از جمله وجوه نقد، چک های صادره و سود سپرده را ثبت نموده تا كنترل دقيق بر روي منابع مالي موجود و همچنین دريافت و پرداختهاي آتي سازمان در جهت برنامه ريزي اقتصادي شركت انجام پذیرد. سیستم حسابداری / خزانه داری در نهایت کلیه این عملیات را در قالب اسناد مالی به سیستم جامع مالی منتقل می نماید.

لیست قابلیت ها و امکانات سیستم حسابداری / خزانه داری:

  • امكان تعريف چندين نوع حساب مختلف
  • تعريف تراكنشهاي صورتحساب بانك از قبيل كارمزد ، چك رمزدار ، چك صادره، نقد و ...
  • تعريف انواع اوراق تضمين مانند چك، سفته و ... و تعريف وضعيت هاي آنها
  • تعريف حسابهاي بانكي و در واقع link بين دو سيستم فروش و خزانه داري و برقراري ارتباط بين حسابهاي خزانه و فروش
  • تعريف اطلاعات چك شامل: دسته چك و قالبهاي چاپ چك
  • ثبت وام ها و اعتبارات دریافتی از بانك
  • ثبت وثيقه ها ، مصوبات و اوراق تضمين
  • محاسبه مانده هاي يك حساب
  • تهيه و تنظيم انواع گزارشات 


حقوق و دستمزد / پرداخت

سیستم حقوق و دستمزد حق پست، وام، مزد شغل، حق اولاد، حق بیمه، ارسال سند و ... تعریف می گردد. سپس بخش مالی حقوق و دستمزد را با استفاده از کلیه محاسبات کارکرد پرسنل محاسبه نموده و بر اساس آن فیش حقوقی پرسنل صادر و به Outlook پرسنل ارسال می گردد.

از دیگر قابلیت ها و امکانات سیستم حقوق و دستمزد می توان به امکان تهیه دیسکت بیمه، مالیات و آپلود آنها در سیستم های سازمانهای بیمه، مالی و دارایی و نیز امکان تعریف وام اشاره کرد.

سیستم پرداخت شامل پرداخت ها و هزینه های جزیی و یا پرداخت ها به منظور خرید اشیا و لوازم مورد نیاز و فوری می باشد که به صورت نمونه می توان موارد پرداخت کرایه تاکسی، خرید غذا، سایر هزینه های جزیی و وجوهی پیش بینی شده را نام برد. این پرداخت ها به صورت فاکتور و یا فاکتور بارنامه در سیستم پرداخت درج و سپس فاکتورهای مرتبط بهم در صورتخلاصه و یا صورتخلاصه بارنامه ای جمع آوری می شوند و پس از اخذ تاییدیه، امکان ارسال چک به سیستم خزانه داری را فراهم کرده و در قالب اسناد مالی به سیستم جامع مالی منتقل می نماید.

صورت های مالی

سیستم صورت های مالی با هدف یکسان سازی ساختار صورت های مالی شرکت های هولدینگ در چهار گروه شرکت های تولیدی، پخش، خدماتی، سرمایه گذاری و همچنین ارائه صورت های مالی به موقع، ارائه اطلاعات کافی و مفید، تحلیل اطلاعات و داشبورد مدیریتی جهت تصمیم گیری بهتر مدیران ارشد و مستندسازی و نگهداری ایمن اطلاعات تهیه شده است.

لیست قابلیت ها و امکانات:

ثبت و گزارش تمامی صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت سود و زیان مستقیم، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد، گردش حساب سود و زیان انباشته به همراه یادداشت های توضیحی در قالب استانداردهای حسابداری ایران
چاپ وگزارش صورت های مالی دوره های مالی مختلف به همراه اقلام مقایسه ای
مشاهده و بررسی روند حساب های صورت های مالی وهمچنین نسبت های مهم مالی مربوط به صورت های مالی در دوره های زمانی مختلف


سهام شرکت های هولدینگ

سیستم سهام شرکت های هولدینگ، امکان ایجاد و نگهداری اطلاعات عمومی سهام‌داران و ثبت نقل و انتقالات آن‌ها را فراهم می کند.

عمده عملیات سیستم شامل عملیات اشخاص، بازرسان و ثبت نقل و انتقالات بوده و گزارشاتی همچون گزارش وضعیت سهام شرکت ها و گزارش سوابق نقل و انتقالات نیز از سیستم قابل دریافت می باشند.

گزارشات آماری / تحلیلی

BI مالی – وصول
داشبورد مدیریتی در حوزه مالی به منظور کاهش زمان گزارشگیری ، گزارشگیری وضعیت چک ها و محاسبات داینامیک

BI تسهیلات
داشبورد مدیریتی در حوزه مالی به منظور کاهش زمان گزارشگیری ، گزارشگیری وضعیت اقساط و محاسبات داینامیک