راهکارهای مدیریت مجتمع های تجاری


مدیریت قرارداد های فروش و اجاره

سیستم مدیریت قرارداد های فروش و اجاره برای مدیریت قرارداهای فروش و اجاره واحد های تجاری و تبلیغاتی مجتمع های تجاری ایجاد شده است. کابران نهایی این سیستم واحدهای مدیریت، فروش، مالی و .. مجتمع های تجاری می باشند.

این سیستم مناسب مدیریت قرارداد های مجتمع های تجاری بزرگ می باشد.

لیست قابلیت ها و امکانات:

 1. مدیریت انواع قرارداد و متمم ها
 2. مدیریت اسناد مالی
 3. ارتباط با سیستم خزانه داری
 4. مدیریت قالب های قراداد و پرینت قرارداد
 5. مدیریت جریان کاری برای تایید قراردادها
 6. امکان ارتباط با سیستم جریان کاری شیرپوینت
 7. امکان ارجاء اسناد مالی به واحد های مختلف
 8. امکان تنظیم و ارسال اطلاع رسانی برای سررسید چک ها, قرارداهای رو به اتمام و ارجاء وضعیت قراردادها
 9. گزارش های متنوع
 • گزارش درآمدی
 • گزارش اطلاعات واحد ها بر روی نقشه داینامیک
 • گزارش مقایسه ای فروش و سود واحد ها
 • گزارش های قرارداهای رو به اتمام
 • گزارش فرصت هایاز دست رفته
 • گزارش مالیات اجاره

 

مدیریت محاسبه و پرداخت شارژ

سیستم مدیریت محاسبه و پرداخت شارژ برای مدیریت محاسبه و پرداخت شارژ و خدمات انجام شده واحد های مجتمع های تجاری  ایجاد شده است. کابران نهایی این سیستم واحدهای مدیریت، فروش، مالی و .. مجتمع های تجاری می باشند.

این سیستم مناسب مدیریت قرارداد های مجتمع های تجاری بزرگ می باشد.

لیست قابلیت ها و امکانات:

 1. ارتباط با سیستم مدیریت قراردادها
 2. مدیریت انواع شارژ با قابلیت تفکیک مالک و بهره بردار
 3. مدیریت انواع خدمات و جریمه های انظباطی
 4. محاسبه در بازه های مختلف زمانی بر اساس وضعیت قرارداد
 5. نمایش و چاپ شارژ و خدمات محاسبه شده به تفکیک طبقه, واحد, مالک و بهره بردار
 6. پرداخت آنلاین
 7. گزارش محاسبه های انجام شده
 8. گزارش خدمات و جریمه های انظباطی
 9. ارتباط با سیستم حسابداری

 

مدیریت پارکینگ

سیستم مدیریت پارکینگ برای مدیریت پارکینگ های بزرگ و با طرفیت بالا و پر تردد ایجاد شده است.

سیستم طوری طراحی شده است که برای جلوگیری از ایجاد ترافیک در زمان خروج، امکان محاسبه و اخذ هزینه در هر طبقه توسط اپراتور وجود دارد.

این سیستم دارای سه بخش است:

 • بخش تحت ویندوز برای گیت ورود
 • سیستم تحت وب برای مدیریت سیستم و گزارش ها
 • اپلیکیشن موبایل برای اپراتور ها

لیست قابلیت ها و امکانات:

 1. ارائه رسید ورود در سریع ترین زمان ممکن برای جلوگری از توفق خودرو و ایجاد ترافیک در گیت ورود
 2. امکان ثبت ورود خودرو بدون پلاک
 3. محاسبه ونمایش ظرفیت به صورت بهنگام و اتصال به تابلوهای نمایش ظرفیت
 4. تعریف انواع مشتری
 5. مدیریت انواع قیمت گذاری به تفکیک نوع مشتری
 6. مدیریت مشتریان VIP
 7. مدیریت محدودیت تعداد خودرو, طبقه پارک و روزهای ورود به پارکینگ
 8. مدیریت خودروهای بهره برداران مجتمع
 9. محاسبه و اخذ هزینه توسط اپراتور در هر طبقه توسط اپلیکیشن موبایل
 10. مدیریت اپراتورها
 11. گزارش های متنوع

گزارش درآمدی بر اساس تاریخ, طبقه, اپراتور و انواع مشتری

گزارش تعداد ورود و خروج خودرو به تفکیک نوع مشتری, روز و ساعت

گزارش قبض های اسکن نشده

 

سیستم مدیریت سینما (وب / موبایل)

 

گزارشات آماری / تحلیلی

 • BI سینمایی

داشبورد مدیریتی به منظور رؤیت گزارش های مرتبط با شاخص های فروش پردیس های سینمایی نظیر فروش، متوسط قیمت هر بلیط، سود عملیاتی، ظرفیت سالن ها، تعداد سانس ها، تحقق فروش، ضریب اشغال و با قابلیت گزارش ساز به تفکیک بعد های مورد نیاز مدیران

 

 • BI سرزمین بازی

داشبورد مدیریتی به منظور گزارشگیری وضعیت درآمد، تعداد تراکنش، اعتبار کارت ها و میزان استفاده از بازی ها به صورت داینامیک