راهکارهای هوشمند


سیستم  های واقعیت افزوده (Augmented Reality)

فناوری واقعیت افزوده (Augmented Reality) در مبحث پردازش تصویر در علوم گرافیک دیجیتال ارائه گردیده است. در این فناوری جدید با الحاق یک یا چند لایه مجازی به تصویر ایجاد شده واقعی همراه با قابلیت پیمایش دوربین امکانی فراهم شده است تا دنیای واقعی و دنیای مجازی فراتر از گذشته به یکدیگر نزدیک شده و صحنه های متفاوتی را پیش روی کاربران گشوده است.

در واقع همزمان با نگاه کردن به تصویر هدف از طریق دوربین تلفن هوشمند، مطالب و جزییاتی از پیش تعیین شده به تصویر واقعی اضافه می شود،که این قابلیت بسیار مهمی برای معرفی و ارائه توضیحات پیرامون هرچیزی بدون نیاز به ارایه خدمات حضوری توسط افراد می باشد.

 

حوزه  AR Location based:

در سیستم های باشگاه مشتریان و مدیریت مجتمع های تجاری از این حوزه برای پیدا کردن فروشگاه ها و شعبات استفاده شده است.

 

حوزه AR Pattern Based:

در سیستم های دمو محصولات خودرویی به منظور نمایش نمای داخل و خارج خودرو و همچنین در سیستم های رستوران ها امکان دیدن نمای ۳۶۰ درجه غذا با تصویر مشخص فراهم گردیده است.

 

حوزه AR Gesture Based نیز در زمره موضوعات تحقیقاتی می باشد.

 

سیستم Social Listening

 

سیستم Way Finding