مدیریت هزینه‌ ها

ERP سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان است. نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، دارایی و هرآنچه سازمان در اختیار دارد جزء این منابع هستند. ای آر پی در قالب یک نرم‌افزار همۀ فعالیت‌های اساسی یک سازمان را یکپارچه‌سازی می‌کند تا مدیریت فرایندها ساده‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر شود. این نرم‌افزار انعطاف‌پذیر، فرآیند گرا و اطلاعات محور است که مجموعه‌ای از ماژول‌های یکپارچه، آماده راه‌اندازی، از پیش طراحی و مهندسی‌شده اما قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمان‌ها است.

کلیه سیستم‌های موجود مالی در سیستم جامع مالی یکپارچه می‌شوند و در صورت تناقض، اطلاعات سیستم‌های دیگر با این سیستم اصلاح می‌شود.

حوزۀ عملکردی:

  • مدیریت هزینه‌ها

 سیاست‌های هزینه، مجوزهای سفر و هزینه، گزارش هزینه، گردش کار تایید با تفویض اختیار و تشدید