پیوستن شرکت گلرنگ سیستم به لیست شرکتهای دانش بنیان

golrangsystem-socials-print
اخبار تخصصی#
golrangsystem-date-icon۱۳۹۹/۰۵/۰۴

پیوستن شرکت گلرنگ سیستم به لیست شرکتهای دانش بنیان

تخصص تعهد و انگیزه ویژگی همکاران گرانقدری است که رشد خانواده بزرگ صنعتی ما مرهون پشتکار مثال زدنی و همت وصف ناشدنی آنهاست. موفقیت شرکت گلرنگ سیستم در تولید محصول GNG Framework و پیوستن این شرکت؛ به لیست شرکتهای دانش بنیان را به تمامی اعضای خانواده گروه صنعتی گلرنگ، به ویژه همکاران پرتلاشمان در گلرنگ سیستم تبریک میگوییم.


در شبکه های اجتماعی