جشن قدردانی از زحمات تیم ERP گلرنگ سیستم

golrangsystem-socials-print
اخبار عمومی#
golrangsystem-date-icon۱۳۹۸/۱۱/۰۸

جشن قدردانی از زحمات تیم ERP گلرنگ سیستم

جشن قدردانی از زحمات تیم ERP گلرنگ سیستم درخصوص ادامه رول اوت مناطق جدید در Dynamics AX (در پروژه استقرار AX در شرکت افق کوروش)
و استقرار حدود ۴۰۰ فروشگاه (تا به امروز) در سیستم AX


در شبکه های اجتماعی